WorldLII [Home] [Databases] [Search] [Feedback]

Project on International Courts and Tribunals (PICT) Resources

You are here:  WorldLII >> Databases >> Project on International Courts and Tribunals (PICT) Resources >> 2003 >> [2003] PICTRes 5

[Database Search] [Name Search] [Recent Documents] [Noteup] [Help]


Benelux Economic Union Court of Justice - Selected Bibliography [2003] PICTRes 5 (31 October 2003)

Last updated 31/10/03

 


 

Benelux Economic Union Court of Justice –

Selected Bibliography

 


 

Binsbergen, W. C. van. “Ontwerp‑Verdrag tot instelling van een Benelux‑Gerechtshof,” 12 Sociaal‑Economische Wetgeving 308‑18 (1964).

Demez, G. “La Cour de justice Benelux,” 12 Cahiers de Droit Europeen 149‑78 (1976).

Dumon, F. La Cour de Justice Benelux. 1980.

Kruijtbosch, E. D. J., “Benelux Economic Union, College of Arbitrators and Court of Justice,” in Bernhardt (ed.),

Mewissen, E., “Het Beneluxgerechtshof, een beknopt overzicht van zijn statuut,” 35 Rechtskundig Weekblad 1329‑38 (1972).

Schneider, J. W. “The Benelux Court,” 4 Netherlands Yearbook of International Law 193‑235 (1973).

Vreese, de, A., “Het Benelux‑Gerechtshof,” 30 Sociaal‑Economische Wetgeving 563‑82 (1982).


PICT Data obtained from the Project on International Courts and Tribunals (PICT)


WorldLII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback
URL: http://www.worldlii.org/int/other/PICTRes/2003/5.html